De gemeente heeft Dorpsbelangen gevraagd de tekeningen van de herinrichting Heuvelenweg/ Batingheweg op haar website te publiceren. Wij voldoen graag aan dat verzoek, maar wel met de kanttekening die wij bij het ontwerp hebben geplaatst.

Deze kanttekening heeft te maken met het introduceren van meer parkeergelegenheid aan de Heuvelenweg. Hierdoor neemt o.i. de verkeersveiligheid af, omdat nu aan beide zijden wordt geparkeerd. Desondanks begrijpen wij de wens van de ondernemers aan de Heuvelenweg om meer parkeren te realiseren. Wij hebben de gemeente voorgesteld om, in aanvulling op deze wijziging, het fietspad achterlangs (Kerkpad) te upgraden en zodoende daar een volwaardig fietspad van te maken, dus ook met verlichting. Ook zou de achterzijde van de sporthal opgewaardeerd kunnen worden door er niet een achterkant van te maken, maar juist ook deze kant als ‘voorkant’ in te richten. Dus een betere toegankelijkheid, fietsrekken, enz. Daarmee kan het Kerkpad meer als (veilige) fietsroute naar school en sport worden gezien.

Tot slot hebben wij aangedrongen op een andere aansluiting van het Kerkpad op de Batingheweg, zodat ook hier een veiliger situatie voor de (vaak jongere) fietsers ontstaat. Helaas heeft de gemeente onze wensen niet willen honoreren, behalve dat de aansluiting Kerkpad/ Batinghweg iets wordt aangepast. Deze wijziging is nog niet op de nu gepubliceerde tekeningen doorgevoerd. Wij zullen aandacht blijven vragen voor de door ons voorgestelde wijzigingen