Op maandag 28 maart 2022 staat de algemene ledenvergadering gepland.

De vergadering wordt gehouden in Grand Café Hotel de Brink, Brink 30 te Dwingeloo.
Aanvang: 20:00 uur – inloop vanaf 19:45 uur.

Agenda:
1: Opening;
2: Vastselling Agenda;
3: Notulen ALV 05-10-2020;
4: Toelichting Jaarverslag 2020;
5: Toelichting Jaarverslag 2021;
6: Toelichting Financieel Jaarverslag 2020;
7: Toelichting Financieel Jaarverslag 2021;
8: Verlenen decharge 2020 en 2021;
9: Benoeming en aftreden bestuursleden;
10: Actuele zaken en wat komen gaat;
11: Rondvraag;
12: Sluiting.