Bijeenkomst over de woningbouw Dwingeloo samen met Actium die over hun werkzaamheden verteld.
De vergadering wordt gehouden in Grand Café Hotel de Brink, Brink 30 te Dwingeloo.
Eind mei heeft de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de inwoners van de voormalige gemeente Dwingeloo. Online kon een enquête worden ingevuld met vragen over wonen, werken, recreatie, voorzieningen, enz. De uitkomsten zijn afgelopen donderdag 20 september gepresenteerd in Over-Entinghe. Het onderzoek laat zien dat wij over het […]