Op maandag 28 maart 2022 staat de algemene ledenvergadering gepland. De vergadering wordt gehouden in Grand […]
Eind mei heeft de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de inwoners van de voormalige […]