Over Dorpsbelangen Dwingeloo

Na de gemeentelijke herindeling kwamen de burgers in de voormalige gemeente Dwingeloo en de gemeente (inclusief de politieke partijen) verder van elkaar af te staan. 

Doel

Bruggen Slaan: Het Verenigen van Gemeenschappen na Herindeling

In 1998 is de gemeente Dwingeloo, samen met Havelte, Diever en Vledder opgegaan in de gemeente Westerveld. Na deze gemeentelijke herindeling kwamen de inwoners in de voormalige gemeente Dwingeloo en de gemeente (inclusief de politieke partijen) verder van elkaar af te staan. Om dit gat op te vullen is in januari 2003 onze vereniging opgericht. Geen politieke groepering, maar zoals het in de statuten staat: “De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van de dorpen/buurtschappen, voor zover gelegen binnen de grenzen van de voormalige gemeente Dwingeloo en van de inwoners van deze dorpen/buurtschappen. Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door het bepleiten en verdedigen van de belangen bij de daarvoor in aanmerking komende instanties

Positie 

Convenant met Belangrijke Vereniging

Wij hebben regelmatig overleggen met instanties en overheden. De belangrijkste instantie daarbij is de gemeente Westerveld. Maar er zijn ook contacten met o.a. de woningstichting Actium, de Provincie Drenthe, de politie en andere belangenorganisaties.

Bij oprichting van onze vereniging is een convenant met de gemeente gesloten. In het convenant staat dat de gemeente ons betrekt door:

  • Het voeren van gestructureerd overleg tussen het college van burgemeester en wethouders en de vereniging.
  • In een vroegtijdig stadium gesprekken met ons te voeren voordat er plannen worden gemaakt over ontwikkelingen met directe invloed op woon- en leefomgeving.

Op deze manier vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden en zetten wij ons in voor een leefbaar Dwingeloo!

Versterk het bestuur

Doe Mee en Maak een Verschil in Dwingeloo!

Bij de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede regionale spreiding, verschillende achtergronden en leeftijden. Wij zoeken nog betrokken inwoners die het bestuur van Dorpsbelangen Dwingeloo willen aanvullen. Wilt u meedenken en meepraten over zaken die in Dwingeloo spelen? U bent van harte welkom.