Dorpsbelangen Dwingeloo heeft deze week een brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad van de […]
Op maandag 28 maart 2022 staat de algemene ledenvergadering gepland. De vergadering wordt gehouden in Grand […]
Er zijn plannen voor een woningbouwuitbreiding bij de Valderse – de Kampen. Om het plan zo […]
De gemeente heeft Dorpsbelangen gevraagd de tekeningen van de herinrichting Heuvelenweg/ Batingheweg op haar website te […]
voor eenieder die geïnteresseerd is in wonen in Dwingeloo, hebben wij een enquête gemaakt om te […]
Eind mei heeft de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de inwoners van de voormalige […]