Bijeenkomst over de woningbouw Dwingeloo samen met Actium die over hun werkzaamheden verteld.
Brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad van de Gemeente Westerveld over plannen woningbouw.
De vergadering wordt gehouden in Grand Café Hotel de Brink, Brink 30 te Dwingeloo.
Woon jij in of kom jij uit Dwingeloo en ben je op zoek naar een woning? Koop of huur? Nu of in de (nabije) toekomst?
De gemeente heeft Dorpsbelangen gevraagd de tekeningen van de herinrichting Heuvelenweg/ Batingheweg op haar website te publiceren. Wij voldoen graag aan dat verzoek, maar wel met de kanttekening die wij bij het ontwerp hebben geplaatst. Deze kanttekening heeft te maken met het introduceren van meer parkeergelegenheid aan de Heuvelenweg. Hierdoor […]
voor eenieder die geïnteresseerd is in wonen in Dwingeloo, hebben wij een enquête gemaakt om te inventariseren hoe groot de woningnood in ons dorp daadwerkelijk is. met deze resultaten zullen wij de gemeente en woningstichtingen adviseren in hun visie en bouw van nieuwe woningen.LET WEL: wij zijn Geen makelaar of […]
Eind mei heeft de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de inwoners van de voormalige gemeente Dwingeloo. Online kon een enquête worden ingevuld met vragen over wonen, werken, recreatie, voorzieningen, enz. De uitkomsten zijn afgelopen donderdag 20 september gepresenteerd in Over-Entinghe. Het onderzoek laat zien dat wij over het […]