Het bestuur

Bij de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede regionale spreiding, verschillende achtergronden en leeftijden.

Jan Bloemerts

Voorzitter

JOlanda zoer

Penningmeester

Hilde van der Burg

Secretaris

Niels Nieuwenhuis

Bestuurslid

Marit Gorter

Bestuurslid

Jannie Dekker

Bestuurslid

Zefanja van Kasteel

Bestuurslid

Marc Bosscha

Bestuurslid